Het bestuur 2019-2020 bestaat uit 5 personen, verkozen op de algemene ledenvergadering van september 2019. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

Voorzitter

Vice-voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Harout Simonian

Dikran Sarian

Verginia Khalafyan

Dario Cramer

Vigen Nazarian

Wat kunt u doen

Meer informatie