Vereniging Armeniefonds Nederland heeft ANBI status. Uw donaties leveren daardoor belastingvoordeel op. Lees hier meer.

Indien u uw bijdrage fiscaal wilt aftrekken, dient u het rechtspersonen- en samenwerkingsinformatienummer (RSIN) op te geven.

Ons RSIN:  8166.17.958

Armeniëfonds en haar doelen

Het bedienen van ontwikkelingshulp voor de wederopbouw of stabilisering van de Republiek Armenië, ten behoeve van

• de ontwikkeling en stabilisering van de economie

• reorganisatie en verbetering van systemen betreffende de gezondheidszorg, wetenschap, onderwijs en cultuur

• realisering van grootschalige projecten ter modernisering van de infrastructuur en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt.

Het bestuur

van Armeniefonds NL bestaat uit minimaal 3 leden, welke

• de Nederlandse en Armeense taal voldoende beheersen

• benoemd worden voor drie jaar

• de vereniging besturen

• bestaat uit ten minste een voorzitter, secretaris en penningmeester, vormende het dagelijks bestuur

• toezicht houden op de realisatie van de doelen van de organisatie.

Het beloningsbeleid

Op dit moment worden geen beloningen uitgekeerd aan de bestuurders. Hier zijn statutair geen afspraken over gemaakt.

Wat kunt u doen

Meer informatie