Over ons: Armeniëfonds Nederland is een non-profit organisatie en wordt geleid door vrijwilligers. Uw bijdrage is essentieel voor het realiseren van onze doelstelling.

Armeniëfonds heeft de ANBI-status en heeft daarvoor een RSIN (het rechtspersonen- en Samenwerkings Informatienummer). Indien u uw bijdrage fiscaal wilt aftrekken, dient u dit nummer op te geven.

Het RSIN is: 8166.17.958

De bestuurssamenstelling bestaat uit: Dikran Sarian en Haygan Mardikyan

Beloningsbeleid bestuursleden: alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.