Doneren

Armeniëfonds is geheel afhankelijk van de bijdragen van particulieren en bedrijven.

Help ons Helpen,

NL38INGB0007543414,

tnv. Armeniëfonds Nederland te Weesp

U kunt het werk van Armeniëfonds op verschillende manieren ondersteunen.

1. U kunt lid worden van Het Armeniefonds en een maandelijke contributie betalen.

2. U kunt donateur worden van Het Armeniefonds en jaarlijks een bedrag doneren.

3. U kunt natuurlijk ook zelf een bedrag overmaken op onze bankrekeningnummer  NL38INGB0007543414 ten name van Armeniëfonds .

4. U vindt het werk van Armeniëfonds zeer belangrijk en u wilt een groot bedrag schenken.

5. U kunt Het Armeniëfonds een eenmalige machtiging verstrekken door onderstaande formulier in te vullen.

Armeniëfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat uw bijdrage aan Armeniëfonds fiscaal aftrekbaar is.

ALS u ons Helpt, Helpt de Belastingdienst mee.

Door het invullen van dit formulier geeft u Armeniefonds Nederland een eenmalige machtiging om onderstaand bedrag van uw rekening af te schrijven

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Naam Bank
Bankrekening
Bedrag
Email
Opmerking